บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้เฉพาะรายวิชาที่มี สัญลักษณ์หน้าคนติดอยู่ นั่นคือ อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาได้ นอกนั้น สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ท่านเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือไม่

If you are new to EuFMD e-Learning and would like to take part in our open access courses, you will need to create an account. Please click the button below to begin registration.

After submitting the form you will be sent an e-mail. You should follow the instructions in this e-mail to log in to the site. Please check your "spam" folder if the e-mail doesn't arrive, and e-mail eufmd-training@fao.org if you experience any problems.

เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies